Tag Archief: leef je wens

Kerstgevoel

We naderen het hoogtepunt in de donkere dagen. Een deel van het jaar waar velen het dieptepunt van hun gevoel bereiken. Eenzaamheid, terugtrekken in jezelf, depressiviteit: allemaal tekenen van de donkere tijd.

Gek eigenlijk dat we deze tijd doorkomen met hoogtepunten als het kerstfeest, chanoeka en van oudsher ook het lichtfeest. Van alle tijden en culturen van het noordelijk halfrond zijn we in deze tijd op zoek naar het licht. In welke vorm dan ook. Rond het dieptepunt van duisternis (de zonnewende op 21 december) hebben we de behoefte om de duisternis te verdrijven en de hoop te delen dat het weer licht wordt.

Mooie sferen, veel lichtjes, maar ook warmte en veel gevoel naar elkaar. Kennelijk zijn we op onze kwetsbaarste momenten van eenzaamheid op zoek naar dat beetje liefde wat ons door de tijd heen helpt. We zoeken elkaar op, delen cadeautjes, eten met elkaar en scheppen een sfeer van licht en liefde.

In deze tijd komen we dan ook dichter bij onszelf. Voelen hierin dan ook de behoefte bij anderen te zijn. Gevoel van eenheid en geborgenheid. Van dat we er met elkaar wel komen. Tijd voor inkeer en rust. Terugkijkend naar het afgelopen jaar en genieten van alles om ons heen.

Ook de natuur doet hieraan mee. Ze is in rust voor de groei en bloei in de lente. In afwachting daarvan trekt zij zich ook terug om tot rust te komen en om kracht te verzamelen.

Dit is dan ook de tijd om naar jezelf te kijken. Hoe is het afgelopen jaar gegaan. Genieten van de dingen die je hebt ondernomen. Pijn, verdriet en vreugde her te beleven en los te laten in de sfeer van licht en liefde. Dankbaarheid voor alles wat je hebt mogen leren en jezelf weer op te laden met energie voor de aankomende lente.

Dit is een mooie tijd die we met elkaar creëren. Ben hiervan bewust en maak gebruik van de mogelijkheid om licht en liefde met elkaar te delen en door te geven aan de wereld. Zo wordt de wereld langzaam weer een beetje mooier.

Geniet van jezelf en van elkaar.

Ik wens een ieder dan ook veel licht en liefde toe.

De 2e kracht van de gedachte

Zoals ik de vorige keer schreef, is het mogelijk om je eigen wensen te creëren. Dit geldt niet alleen voor iets dat je heel graag wilt, maar ook om je in het hier en nu je bewust te laten zijn van wie je bent. Vandaag dan het vervolg.

De tweede kracht van de gedachte

Volgens wetenschappelijk hersenonderzoek is aangetoond dat bij een gebeurtenis die je meemaakt dezelfde hersengebieden worden aangesproken als wanneer je diezelfde gebeurtenis visualiseert. Kortom: Het maakt dus niet uit of je iets daadwerkelijk meemaakt, of dat je je dit voorstelt. De prikkel is gelijk.

Dit onderzoek geeft dus eigenlijk aan dat een emotie die ons zomaar ‘overkomt’ ook op een ander moment gevisualiseerd en getransformeerd kan worden. En daar zit de tweede kracht van de gedachte.

Als je bijvoorbeeld tegen hinderlijke emotie oploopt zonder dat je weet waar het vandaan komt, is het dus mogelijk om deze emotie door concentratie op een willekeurig ander moment op te laten komen. Door deze emotie in een veilige omgeving op te roepen word je je bewust van de facetten van deze emotie. Zo kom je langzaam te weten door welke gebeurtenissen deze emotie wordt opgeroepen. Dit geeft je in de veilige omgeving de mogelijkheid die emotie te onderzoeken en los te laten.

Hoe laat je die emotie los?

Als je bijvoorbeeld een angst hebt om in het donker over straat te gaan, dan kan je allerlei redenen bedenken die de angst voeden. Zo houd je de angst in stand. Als je niet de kracht hebt om de angstgedachte om te buigen naar positieve gedachten, dan kan je middels concentratie of meditatie een willekeurig beeld oproepen dat deze angst visualiseert (bijvoorbeeld een donker bos waar jij doorheen loopt). Dit beeld is jouw eigen plaatje. Door dit plaatje in gedachten meer te zien als een beeld in plaats van het angstgevoel dat het oproept (een bos is een plek met veel bomen en het is donker maar de maan schijnt..), kan je stapsgewijs de angst transformeren naar een neutraal gevoel. Zo herschrijf je met je gedachten het patroon dat vast zat in je hoofd.

Deze basis is belangrijk in het transformatie proces van oud naar nieuw. Door je vastzittende patronen te visualiseren en te transformeren volgt een verandering. Deze verandering geeft vrijheid in denken en doen, waardoor uiteindelijk ook de depressie en angsten verdwijnen.

Uiteraard zijn het processen. Dit impliceert dan ook een periode van transitie. Maar eenmaal de transitie ingegaan, voel je dat het je ook vrijheid geeft en daarbij weer een beter-in-je-vel gevoel. Bedenk dat er altijd mensen in je omgeving zijn die je hierbij kunnen helpen als je het zelf even niet ziet (misschien is dat wel het donkere bos in jouw krachtige gedachte).

Spreken en verstaan

Ondanks dat we in dezelfde taal spreken naar elkaar, komt het voor dat we elkaar niet kunnen verstaan. Dit heeft meerdere oorzaken, maar de belangrijkste reden ligt besloten in de taal van onze zintuigen.

Onze vijf zintuigen: voelen, zien, horen, ruiken en proeven, zijn de belangrijkste informatiebron in ons leven. Inmiddels spreken we over een ‘zesde’ zintuig als het gaat om dingen te voorvoelen of te weten wat er gaat gebeuren, maar van de vijf hebben we allemaal een voorkeur voor onze zintuiglijke waarneming. Als het gaat om de eerste waarneming kiest 42% van de mensen voor zien, 42% voor voelen, 10% voor horen en de overige 6% voor ruiken en proeven.

Aan deze zintuigen hangt ook een taal. Een taal die, als je goed luistert, zichzelf verraad in het gebruik van ‘zintuiglijke woorden’. Wat voorbeelden: Ik zie dat je.. de kijk op de wereld.. ik zie het even niet.. ik voel me niet begrepen.. ik krijg daar een rare smaak van.. daar zit een luchtje aan.. het ruikt niet goed.. ik ruik onraad.. hoor eens even.. die toon bevalt me niet.. klinkt als muziek in de oren.. enz..

Je begrijpt dat als jij ingesteld bent op voelen en horen en je partner vooral is ingesteld op zien en horen, dan ontstaan er best weleens communicatie verschillen. Als jij dan vraagt: ”Maar wat voel je dan..” dan kan je partner, hoe hij ook zijn best doet de vraag te begrijpen, geen antwoord geven op die vraag. Het valt buiten zijn belevingswereld.

Als je zou vragen wat zijn visie is op het geheel, dan zou hij een hele verhandeling kunnen geven in beeldende taal, waaruit blijkt hoe hij zich hierin voelt. Wat voor jou dan weer een vertaling nodig heeft naar jouw gevoelstaal.

Het is dan ook verrassend als je in rust elkaar eens een verhaal verteld, waar de ander goed naar luistert en de zintuiglijke taal filtert. Zo kom je erachter wat de taal is die de ander spreekt en verstaat..

In onze maatschappij is het helaas nog steeds zo dat visie en inzicht (gekoppeld aan denken en weten) nog steeds hoog in het vaandel staan. Spreken met gevoel en emotie worden daarmee als minderwaardig beschouwd. Door gevoel en verstand meer in evenwicht te krijgen, ontstaat er vanzelf evenwicht in taal.

Als we dit nu eens in onze eigen omgeving gaan ontwikkelen en leren aan onze kinderen, hoeveel makkelijker zal de wereld later dan kunnen communiceren?

Mooi streven, toch?

Aandacht…

…is iets dat ongrijpbaar is. Maar als het er niet is, dan missen we het. We richten in ons leven voortdurend onze aandacht op verschillende zaken. Door iets aandacht te geven, hebben we er ook iets mee. Hoe meer aandacht je verdeelt, hoe minder verbonden je bent datgene dat je aandacht wilt geven.

Aandacht is een belangrijk onderdeel van het hier en nu. Wanneer je je bewust bent van wat je aandacht geeft, dan maak je een sterke verbinding.

Je kent dat vast wel: je loopt op straat met al je gedachten. Je ziet je omgeving niet. Vrienden loop je voorbij. Je struikelt over een steentje. Je schrikt van een toeter. En als je terugblikt op de wandeling weet je niet meer hoe je van A naar B bent gekomen.

Aandacht, focussen en concentratie zijn elementen die onmisbaar zijn in het hier en nu. Met deze 3 elementen ben je in staat je eigen wereld te creëren. Zonder deze elementen lijkt het alsof je geleefd wordt door de wereld. Je hebt het zelf in de hand om te kiezen waar je je het meest prettig bij voelt. Hoe werkt dat dan…

De damesbladen zijn tegenwoordig vol van aandacht over gezondheid en meditatie. Meditatie is niets anders dan je aandacht brengen in het hier en nu. Al je energie verzamelen in dat ene moment van beslissen: Nu. Meer is het niet. Je kan tijdens de meditatie kiezen om te focussen of om één te worden met alles. Beide zijn een staat van zijn waaraan je je volledig kunt overgeven; met volle bewustzijn!

Door tijdens de meditatie je aandacht te focussen, ben je in staat om bewust een nieuwe beweging in te zetten. Elke nieuwe beweging zorgt voor verandering. Elke verandering is een nieuwe creatie. Zo is het heel simpel gezegd. Maar we weten ook dat elke verandering stuit op weerstand.

Belangrijk in het geven van aandacht is om dicht bij jezelf te blijven. Jij creëert immers zelf jouw wereld. Waarom zou je dan iets creëren dat niet bij jou past? Wees dus wel bewust van de aandacht die je geeft. Je kunt je aandacht in het hier en nu maar één keer gebruiken. En.. hoe meer je aanwezig bent in het hier en nu, hoe sterker je je aandacht kunt richten.

Zo komen geneeskunst en meditatie steeds dichter bij elkaar. Lees maar na in de damesbladen en in de wetenschappelijke lectuur: aandacht en concentratie zijn onmisbaar in de genezing van jezelf, maar ook van de ander…

Hoe staat het eigenlijk met jouw aandacht?

Belang…

Ieder van ons heeft op verschillende tijden en plaatsen andere belangen. Van die hoeveelheid belangen is er steeds één belangrijk. Door inzicht te krijgen in de waarde en motivatie die wordt gehecht aan een belang op een bepaald moment, wordt het duidelijk hoe je kunt functioneren binnen het veld van mogelijkheden.

De markt wordt overspoeld met trainingsbureaus die werken vanuit het aanleren van vaardigheid: Je hebt een competentie, maar te weinig vaardigheid. Een deelgebied wordt aangepakt en heeft direct resultaat op de competentie.

De mens bestaat uit meer dan een aantal competenties. Het is afhankelijk van zintuigen en de relaties waarmee wij in de wereld staan. Sterker nog: Als wij verzaken te luisteren naar de signalen van ons eigen systeem, zullen wij, onafhankelijk van onze competenties, onderuitgaan.

Hierin wordt langzaam duidelijk dat elke competentie die in ons aanwezig is per moment een andere waarde heeft. Elke waarde die wordt toegekend aan een competentie op een bepaald moment is afhankelijk van ons belang.

Het is dan ook het belang dat ervoor zorgt dat wij anders gaat functioneren. Daarbij verandert voor ons ook visie op zaken. We zullen ons dan ook anders gaan opstellen en daarmee onrust en stress veroorzaken. In eerste instantie bij onszelf. Daarna zal de onrust overgenomen worden binnen onze directe omgeving. De verandering is dan onvermijdelijk.

Elke vorm van veranderen levert stress op, maar stress binnen de kaders van je ontwikkeling levert gestructureerde groei. Groei buiten de gewenste kaders van jouw ontwikkeling levert negatieve stress op slaat zich op in ons systeem. We zullen daardoor steeds minder goed kunnen functioneren.

Iedereen, jij of ik of wat dan ook is in voortdurende beweging. Elke beweging heeft ten doel te groeien. Of dat nou op persoonlijk vlak is of relationeel: beweging is onvermijdelijk. De beweging gaat in een golfbeweging van het ene extreem naar het andere extreem. Alles hierin is een kwestie van tijd.

Zo werkt het ook met belang. Op een bepaald moment in tijd heb je meer belang bij een competentie dan op een ander moment. Het inzichtelijk krijgen van de beweging in belang geeft duidelijk aan waar je staat in je proces. Hierdoor ben je in staat om vroegtijdig je stressmomenten te herkennen én er voor te zorgen dat je niet overspannen raakt. Ben je dan ook bewust van jouw belang op dit moment.

Ego en ik…

Er zijn van die momenten die je best wel eens over zou willen doen. Sommige momenten werden heel bewust beleefd, terwijl in andere momenten je onbewuste een rol speelde.

Eén van de meest herkenbare situaties is als een ander tegen je zegt: ‘Je lijkt nu precies op je vader.’ Terwijl je zelf niets vermoedend een uitspraak doet, of een bepaalde beweging maakt. Dat zijn de momenten dat het onbewuste bewust wordt gemaakt.

Vervelender wordt het als je voor een keus wordt gesteld waarin je hart zegt: Links, terwijl je het liefst naar rechts wilt gaan. Dat zijn die momenten van strijd, waarin het beter lijkt geen keus te maken. Helaas worden we ons pijnlijk bewust dat dit juist de momenten zijn waarin we juist voor die keus gesteld worden.

Ons ego (zoals ik wil zijn) en ik (die wie ik ben) voeren een strijd om de boventoon. Ons ik, dat verbonden is met ons hart, weet wat goed voor ons is. Het is gecreëerd naar de blauwdruk van ons leven. Het weet dus uitstekend wat goed voor ons is en wat niet. Daarnaast hebben we ons ego. Dit is gevormd door het leven en heeft ontdekt wat het leven het meest aangenaam maakt voor onszelf zonder rekening te houden met een ander.

Je kan je voorstellen wat een innerlijke strijd dat soms kan opleveren…

Aangezien wij een vrije wil hebben, zijn wij vrij te kiezen naar welk gevoel we willen luisteren. Zolang we ons niet bewust zijn of ons ‘ego’ of ons ‘ik’ spreekt, kunnen we zorgenloos ons ‘gevoel’ nalopen. En voelen we ons zeker van bepaalde keuzes. Totdat we ons bewust worden van ons ‘ik’.

Ons ‘ik’ kiest niet altijd de makkelijkste weg, maar wel de weg die ons het meeste oplevert. Het ‘ik’ heeft respect voor jezelf en voor de ander. Het leert je onderdeel te zijn van het grote geheel. Zo leert het ook keuzes te maken die op het eerste gezicht nadelig voor ons ‘ego’ zijn. Vaak zien we pas op termijn dat die moeilijke keuzes ons leven het meest hebben verrijkt.

Leer jezelf dan ook af te stemmen op je ‘ik’. Het gevoel dat diep van binnen zit. Het gevoel dat bij de één ‘geweten’ heet en bij de ander ‘gut feeling’ en weer een ander ‘geloof’. Allemaal heeft het ten doel voorbij te gaan aan je ‘ego’. Het ‘ego’ dat gericht is op jezelf en respektloos is naar je omgeving.

Om af te stemmen op dat diepe gevoel heb je niet veel nodig. Het enige is om gefocust te zijn en geconcentreerd op jezelf. Of je dat nou bereikt met meditatie, yoga of bidden, dat doet er niet toe: zolang je maar als doel hebt dichter bij jezelf te komen en zo dichter bij God.

Burn-out of tijd om te kiezen…

Wat ik mij van mijn burn-out periode – en later van mijn lotgenoten – nog weet, is dat ik op sommige momenten totaal niets meer kon en op andere momenten juist weer wel. Dat vond ik wel raar. Maar niet alleen ik, want anderen zeiden vaak dat er niets aan me te zien was (met andere woorden: stel je niet zo aan en ga weer aan het werk).

Herken je dit? Onlangs verscheen er een artikel in de krant waarin een werkgroep van de overheid, psychosociale zorg en hypnotherapeuten bedacht hebben dat iedereen met een burn-out niet moet gaan rusten, maar zo snel mogelijk weer aan het werk moet.

De kern van burn-out ligt niet altijd in het feit dat ‘werk’ de oorzaak is, maar in een niet onderkende keuze in je leven. Dit kan op alle gebied zijn: gezin, vrienden, omgeving, hobby, familie of werk. Daarbij niet wat je doet, maar waarom je het doet. Hierin zit het venijn.

Uiteindelijk ben je te lang onderweg geweest op het pad dat niet bij je past. Je hebt teveel concessies gedaan aan jezelf. Het wordt nu tijd dat te onderkennen en daarin nieuwe keuzes te maken.

Dat valt niet mee! Je hebt vaak een blinde vlek op je eigen gedrag en gedachten. Dit omdat je niet gewend bent op een andere manier te kijken naar jezelf, je gedrag en je omgeving. Het is te gewoon geworden.

Gelukkig zijn er mensen die hiervoor tijd willen maken, met name je directe omgeving, maar ook professionele begeleiding. Het enige wat jij hoeft te doen is de stap te maken en bereid zijn tot luisteren en veranderen. Kort gezegd: precies doen wat je tot nu toe niet hebt gedaan. En dat valt niet mee. Maar bedenk dat je jezelf nooit uit een moeras kunt trekken zonder hulp van anderen.

Als je op weg bent naar overspannenheid, kijk dan eens verder dan het onderdrukken van je gevoelens. Juist nu is het van belang om te kiezen. Andere wegen in te slaan. Anders verdaag je in een burn-out en ben je minsten anderhalf jaar onderweg om je reserves weer op te bouwen. En..

Zodra de overspannenheid zich aandient word je verplicht gesteld keuzes te maken.

Veel succes!

Gelukkig? Nieuwjaar!

We wensen elkaar met nieuwjaar alle geluk toe. Maar hoe gelukkig zijn wij eigenlijk écht?

Weer een jaar voorbij.. weer een nieuwjaar om aan te beginnen. Alle rekeningen weer op nul en de wereld aan mogelijkheden ligt weer voor ons open. Gaan we door op de ingeslagen weg, of hebben we voornemens het dit jaar anders te doen. Oud en nieuw: tijd voor goede voornemens.

Durf je, naast alle dagelijkse beslommeringen, dit jaar eens écht te kijken naar jezelf? Jij bent tenslotte de enige die de keuze kan maken jouw leven leuk, maar vooral gelukkig te maken. Daar is rust, moed en een goed voornemen voor nodig.

Inmiddels weten we allang dat als je je diepste wens verwaarloost, je afstand neemt van je levensdoel of gewoon niet luistert naar de signalen die je lichaam geeft, dat je negatieve stress opbouwt. Deze negatieve stress stapelt zich op tot overspannenheid en mond uiteindelijk uit in een burn-out.

Hoe gelukkig ben jij op dit moment?

Een nieuw jaar. Nieuwe kansen. Tijd voor verandering. Maar hoe?

Neem je tijd! We hebben allemaal evenveel tijd gekregen. Alleen verdeelt iedereen de tijd op een andere manier. Deze verdeling maak je wel zelf. Kijk eens of er ergens tijd is om rust te vinden. Geen geluid, geen beeld, geen prikkeling van buitenaf. Neem dat moment om geen gedachten te hebben. Geen gesprekken in je hoofd, maar even helemaal niets. Na verloop van tijd kunnen vanuit dit niets nieuwe dingen ontstaan. Nieuwe gedachten, nieuwe beelden, nieuwe gevoelens, kortom iets nieuws dat helemaal vanuit jezelf naar boven is gekomen. Dit is jouw nieuwe richting. Volg die en vind je geluk!

Simpel hè?

We zijn alleen een beetje vergeten hoe het moet. We hebben er ook allerlei ‘kan niet’, ‘mag niet’ en ‘doe je niet’ blokkades opgezet. Om die te doorbreken, op zoek naar je eigen geluk, is een wil en veel moed voor nodig.

Zo is het mogelijk jouw eigen weg te vinden en kan en durf je iemand oprecht een ‘Gelukkig nieuwjaar’ toe te wensen.

Cadans van het leven…

Gedragen door het schip van de woestijn, de kameel. Zijn pantoffelvoeten stappen in een trage cadans. Lopend door een vlakte van rust en ruimte. Waar we thuis in meditatie en visualisatie de rust in vinden, is ergens tastbaar voorhanden op onze planeet. Woestijn: een oase van rust.

Ik heb de kans gekregen en genomen om een week met bedoeïenen door de Sinaï woestijn heen te trekken. Een tijd om in alle stilte de kracht van de natuur te ervaren. Al wiegend op de kameel trok het landschap aan mij voorbij en met het landschap ook allerlei gedachten.

Tot het moment dat ik één werd met stilte en rust. Op dat moment liep mijn kameel precies het ritme waarin ik tot volledige rust kon komen. Net zoals de trance vormen die Djembee trommelaars kunnen bereiken door het spelen van bepaalde ritmes.

Het gevoel te ervaren dat alles in eenheid is. Dat tijd en ruimte er niet meer toe doen. Dat alleen het zijn nog telt. Gedragen door de cadans van het leven. Precies op lijn met mijn eigen ritme. Daar waar de trigger ligt naar zijn. Los van doen en denken. Daar waar de kern van ons bestaan wordt geraakt. Daar waar woorden ophouden te bestaan…

Waarom ik dit deel? Omdat velen van ons op zoek zijn naar rust en ik dit heb mogen ervaren en ik de kans heb deze ervaring te delen en te leren aan jou.

Je hoeft niet op een kameel te zitten om de rust in je leven te vinden. Zoals ik hierboven al schreef zijn wij zeer goed in staat om door middel van visualisatie en meditatie onze eigen wereld te creëren. Sterker nog: uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de hersenen geen verschil maken tussen iets dat werkelijk is gezien of dat in meditatie is gevisualiseerd. Het enige dat hiervoor nodig is, is een goede begeleiding in de meditatie.

Luisteren naar jezelf en vinden van rustmomenten zijn onontbeerlijk in ons bestaan. We zijn alleen een beetje vergeten hoe het werkt. Meditatie is iets dat je elk moment kunt toepassen. Een reisje naar Egypte om op een kameel te rijden is iets complexer. Het één sluit het ander natuurlijk niet uit, maar de kracht van meditatie wordt door ons westerlingen flink onderschat.

Zoek de cadans van je leven en go with the flow. Wie weet ligt jou cadans wel veel lager dan het ritme van alledag. Nu is de tijd om te veranderen…

We gaan weer naar buiten…

Het is zomer! Iedereen is vrolijker. De avonden worden langer en we hebben meer zin.. Het lijkt wel of we minder met onszelf bezig gaan. We richten ons meer naar buiten; we zijn meer buiten. Vakantietijd!

We laten ons meer meeslepen door ons gevoel; ons positieve gevoel welteverstaan. Zo is er overal een tijd voor: hoe donkerder hoe meer we naar binnen keren en hoe lichter hoe meer we naar buiten keren.

Het is ook een tijd waar we minder hulp van anderen nodig hebben. We trekken onszelf weer meer in balans. Kamperen, zee, vrijheid en zon: aarde, water, lucht en vuur, de ultieme elementen van het leven. Alles komt bij elkaar. De één heeft meer behoefte aan aarde, de ander aan lucht, water of vuur.

Niet voor niets dat alle elementen ons iets vertellen over hoe wij zijn. En hoe wij onszelf kunnen helen. Ervaar voor jezelf waar je het meeste behoefte aan hebt.

Zo staat aarde voor gronden, stevigheid, veiligheid, materie, geld en zekerheid. Lekker om je dan op te laden in de natuur, veel lopen of juist liggen op het strand. Direct contact met de aarde heelt de behoefte in je systeem. Als je er niet over nadenkt, zie je vanzelf hoe het bij jou werkt..

Water staat voor emotie, voor wie je bent, seksualiteit en man-vrouw zijn. Je lijf bestaat voor het grootste gedeelte uit water. Door veel in en bij water te zijn, breng je heling aan op die stukken waar je de meeste behoefte aan hebt. Kijk maar eens naar jezelf: gedraag je je anders op vakantie?

Lucht gaat over ideeën, denken en weten. Wegdromen in een hangmat en staren in het niets. Ontwikkelen van ideeën en nadenken over moeilijke kwesties. Allemaal uitwerkingen van lucht.

In vuur zit spontane uiting van gevoelens, moed, ondernemerszin en intensief beleven. Lekker doen waar je zin in hebt. In beweging komen en enthousiast zijn over alles. Overal zijn uitdagen en kansen. Ongecompliceerd en met gevoel.

De heling zit in het element waar je naar toe trekt. Dit element is dan niet in balans met jezelf. Door te ervaren, je ervan bewust te zijn, breng je dat element in jezelf weer in balans.

Zo kom je weer fris en vol energie weer terug op de plek waar je vandaan was vertrokken. Weer klaar voor nieuwe uitdagingen!
Prettige vakantie!